Kontingent

Det koster kr 100,- pr medlem, pr. år, som indbetales på konto i Frøs Sparekasse: 9736 0004352114 (skriv venligst dit navn på indbetalingen)

Ud over denne pris kan der være deltagergebyr til enkelte arrangementer eller arrangementer hvor der skal købes materialer.