Bestyrelsen

Delt formands-skab:

Emil Stokkebæk, Kurt Erik Kristensen og Per Wolf .

Næstformand
Emil Stokkebæk
30220740
emil@mm-Esbjerg.dk

Kasserer
Erik Schousboe
22572248
kasserer@mm-esbjerg.dk

Bestyrelsesmedlem
Kurt Erik Kristensen
52179019
Kurtkirsten17@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Per Wolf

perwolf1@gmail.com