Petanque-klubben

Tovholder er John Larsen og kan træffes på tlf.: 23 23 16 50 eller e-mail!

(der er også plads til dig, meld dig til nederst på denne side)

Der spilles hver onsdag fra kl. 13:00-15:00 i Skovbo-Centrets have, Ved Skoven 41.

Petanque er …..

  • en anderledes måde at mødes på i en venskabelig, spændende og fascinerende atmosfære
  • fyldt med fransk charme, italiensk temperament – og dansk hygge
  • sporten – hvor den glade livsnyder også kan være med
  • sporten – hvor der ikke kræves den store investering for at komme i gang
  • spillet – hvor grundreglerne er overskuelige – og kan læres hurtigt
  • sporten, der kan spilles af store og små, gamle og unge på lige vilkår

Benyt den næste chance du får – ’Spil Petanque’. Petanque er en gren af ‘Boule-familien’, der dækker over mange forskellige kuglespil. Spillet er ikke mere end knapt 100 år gammelt – og stammer i sin nuværende form fra Sydfrankrig. Det blev ‘opfundet’ i La Ciotat ved Middelhavet lige øst for Marseille af en gammel gut i kørestol, som ikke magtede at kaste kuglerne ud på de store længder over 20 meter.

Du kan læse mere om sporten her!

 

 

 

 

Er du interesseret i at være med, så kontakt John Larsen og kan træffes på tlf.: 23 23 16 50 eller e-mail!