Bestyrelsen har konstitueret sig: DELT FORMANDS-SKAB

Det delte formands-skab består af: Emil Stokkebæk (Næstformand),

Kurt Erik Kristensen, Per Wolf, Poul Krogh Petersen

Kasserer: Erik Schousboe.