Genåbning af muligheden for at spille petanque.

Hvis ikke regeringen forlænger reglen om, at der ikke må være mere end 10 personer samlede, er det en glæde, at kunne meddele, at vi starter Petanque op igen, den 11. maj, kl. 13:00.
Det skal imidlertid ske under iagttagelse af nedennævnte regler:

 • Mød ikke op, hvis du har symptomer som fx feber, hoste, muskel-ømhed, og gå straks hjem, hvis du får sådanne symptomer
 • Hold afstand på 2 meter til andre personer
 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne, brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • Host i din albue eller i et papirlommetørklæde

Specielt gælder for Petanque-spillerne: Rør kun egne “kugler”, som også skal sprittes godt af, før og efter brug.
Vi ses, den 11. maj kl. 13:00 med mindre regeringen bestemmer sig om.

Referat fra generalforsamling, den 24. feb. 2020

Mænds Mødesteder, Esbjerg
Ordinær generalforsamling
Mandag, den 24. februar 2020 kl. 13.00
i klublokalerne, Ved Skoven 41 B, 2.sal.
14 fremmødte + bestyrelsen 4 personer.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
  Bestyrelsen foreslog Ingolf Andersen – IA accepterede og blev valgt.
  Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig iflg. Vedtægterne.
 2. Valg af referent:
  Bestyrelsen foreslog Claus Brinch-Danielsen – CBD accepterede og blev valgt.
 3. Valg af stemmetæller:
  Bestyrelsen foreslog Peter Henriksen & Poul Petersen – begge accepterede og blev valgt.
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:
  Emil Stokkebæk gennemgik aktiviteterne, oplyste om kommende arrangementer og takkede Torben for at
  varetage køkkentjansen og foreningens øvrige frivillige.
  Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.
  Beretningen er vedlagt.
 5. Revideret regnskab forelægges til godkendelse:
  Kasserer, Erik Schousboe gennemgik det, via mail, tidligere rundkastede, reviderede regnskab.
  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
 6. Forslag til budget for indeværende år:
  Kassereren gennemgik forslaget til budgettet.
  Budgettet blev godkendt med enkelte spørgsmål.
  7.Fastsættelse af kontingent for næste år:
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget uden kommentarer.
 7. Indkomne forslag:
  Forslagstiller Erik Schousboe:
  Som det fremgår af nedennævnte § 4.1, skal kontingentet betales inden udgangen af februar.
  4.1 Enhver som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og
  idégrundlag, er medlem af foreningen. Kontingent opkræves årligt i januar måned og betales inden
  udgangen af februar.
  5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært holdes hvert år i februar
  måned.
  Jeg vil gerne have det ændret til inden udgangen af januar. Så jeg kan se, hvem der har betalt kontingent,
  inden generalforsamlingen afholdes i februar.
  Kassereren motiverede vedtægtsændringen, som blev vedtaget uden yderligere kommentarer.
 8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter:
  Emil, Kurt Erik, Per og Erik er på valg – alle modtog genvalg til bestyrelsen og blev valgt
  Frank Møller modtog ikke genvalg til bestyrelsen – bestyrelsen foreslog i stedet Poul Petersen, som valgtes
  Frank Eriksen modtog genvalg som suppleant – og blev valg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
  John Larsen modtog genvalg som revisor
  Ingolf B. Andersen modtog genvalg som revisorsuppleant
  Begge blev valgt.
 10. Eventuelt:
  Der foresloges at spille mere livligt musik til gymnastik, og evt. lave en lille turnering med Petanquespillere fra
  andre foreninger.
  Elektroniske pointtavler til billardborde blev diskuteret.
  Turforslag fra forsamlingen: Frellev Museet i Varde, World Herritagebyen Christiansfeld, Frøslevlejrens
  Museum, Fur Molérmuseum, Panser & Brandbilmuseet i Oksbøl.
  Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede årets ordinære generalforsamling.
  Signeret Signeret
  Ingolf Andersen Claus Brinch-Danielsen
  dirigent referent

Udvidelse af åbningstid

På grund af en – dejlig stor – tilstrømning af nye medlemmer, udvider vi nu – med øjeblikkelig virkning – åbningstiden for billard m.v., til også at være om torsdagen, kl. 13:00.

Det vil med andre ord sige, at der fremover – med virkning fra i morgen – vil være mulighed for, at spille billard både mandage, onsdage og torsdage – alle dage, kl. 13:00 til ca. 15:00.

Fitness – gymnastik – 2020

MM-Fitness Hold træningssalen på Skovbo-Centret 2020

BEVÆG DIG FOR LIVET.

Fitnessholdet opstarter igen tirsdag den 7. januar 2020.

12 gange fra tirsdag den 7. januar til og med tirsdag den 31. marts.

Vi træner fra kl 17.00 til kl. 18.00

Vi holder fri i uge 7. – tirsdag den 11. januar.

Vi er i træningssalen hvor der er mulighed for cykling samt øvelser på gulvet.

Humøret er højt og vi morer os sammen om næsten seriøs fitness.

Prisen for sæsonen er kr. 100,- og omfatter 12 tirsdage/træningsdage 17:00 – 18:00 inkl. Blod, sved og tårer og måske et stykke gulerod en kop Torben-kaffe.

Det er vigtigt både at træne din kondition, din muskelstyrke, dine knogler, din bevægelighed og din balance. Så mindsker du nemlig risikoen for sygdomme. Samtidig holder du din krop rørig, så du bedre kan klare hverdagens gøremål på egen hånd

HUSK – så derfor meld dig til MM-holdet i træningssalen på Skovbo-Centret i god tid.

tilmeldingsfrist senest tirsdag den 17. december 2019

Betalingsmetoder

Bankoverførelse : Bank: Frøes Sparekasse. Reg,nr. 9736 kontonr. 0004352114  

 

Venlig hilsen MM-Fitness udvalget

www.mm-esbjerg.dk

Mad over bål – den 12. nov. 2019

Så lykkedes det – igen – at få lavet et godt måltid mad over bål. Godt Emil styrede slaget med hård hånd, og havde sørget for indkøb. Tak også til Per fra Myrthuegård, som sørgede for pladsen til os. Thomas passede gryden/bålet og tak til de, der tilberedte maden. Vejret blev jo tåleligt, da regnen stoppede og vi kunne sidde i læ.