Referat fra generalforsamning, den 24. feb. 2020

Mænds Mødesteder, Esbjerg
Ordinær generalforsamling
Mandag, den 24. februar 2020 kl. 13.00
i klublokalerne, Ved Skoven 41 B, 2.sal.
14 fremmødte + bestyrelsen 4 personer.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
  Bestyrelsen foreslog Ingolf Andersen – IA accepterede og blev valgt.
  Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig iflg. Vedtægterne.
 2. Valg af referent:
  Bestyrelsen foreslog Claus Brinch-Danielsen – CBD accepterede og blev valgt.
 3. Valg af stemmetæller:
  Bestyrelsen foreslog Peter Henriksen & Poul Petersen – begge accepterede og blev valgt.
 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:
  Emil Stokkebæk gennemgik aktiviteterne, oplyste om kommende arrangementer og takkede Torben for at
  varetage køkkentjansen og foreningens øvrige frivillige.
  Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.
  Beretningen er vedlagt.
 5. Revideret regnskab forelægges til godkendelse:
  Kasserer, Erik Schousboe gennemgik det, via mail, tidligere rundkastede, reviderede regnskab.
  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
 6. Forslag til budget for indeværende år:
  Kassereren gennemgik forslaget til budgettet.
  Budgettet blev godkendt med enkelte spørgsmål.
  7.Fastsættelse af kontingent for næste år:
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget uden kommentarer.
 7. Indkomne forslag:
  Forslagstiller Erik Schousboe:
  Som det fremgår af nedennævnte § 4.1, skal kontingentet betales inden udgangen af februar.
  4.1 Enhver som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og
  idégrundlag, er medlem af foreningen. Kontingent opkræves årligt i januar måned og betales inden
  udgangen af februar.
  5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært holdes hvert år i februar
  måned.
  Jeg vil gerne have det ændret til inden udgangen af januar. Så jeg kan se, hvem der har betalt kontingent,
  inden generalforsamlingen afholdes i februar.
  Kassereren motiverede vedtægtsændringen, som blev vedtaget uden yderligere kommentarer.
 8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter:
  Emil, Kurt Erik, Per og Erik er på valg – alle modtog genvalg til bestyrelsen og blev valgt
  Frank Møller modtog ikke genvalg til bestyrelsen – bestyrelsen foreslog i stedet Poul Petersen, som valgtes
  Frank Eriksen modtog genvalg som suppleant – og blev valg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
  John Larsen modtog genvalg som revisor
  Ingolf B. Andersen modtog genvalg som revisorsuppleant
  Begge blev valgt.
 10. Eventuelt:
  Der foresloges at spille mere livligt musik til gymnastik, og evt. lave en lille turnering med Petanquespillere fra
  andre foreninger.
  Elektroniske pointtavler til billardborde blev diskuteret.
  Turforslag fra forsamlingen: Frellev Museet i Varde, World Herritagebyen Christiansfeld, Frøslevlejrens
  Museum, Fur Molérmuseum, Panser & Brandbilmuseet i Oksbøl.
  Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede årets ordinære generalforsamling.
  Signeret Signeret
  Ingolf Andersen Claus Brinch-Danielsen
  dirigent referent

Udvidelse af åbningstid

På grund af en – dejlig stor – tilstrømning af nye medlemmer, udvider vi nu – med øjeblikkelig virkning – åbningstiden for billard m.v., til også at være om torsdagen, kl. 13:00.

Det vil med andre ord sige, at der fremover – med virkning fra i morgen – vil være mulighed for, at spille billard både mandage, onsdage og torsdage – alle dage, kl. 13:00 til ca. 15:00.

Fitness – gymnastik – 2020

MM-Fitness Hold træningssalen på Skovbo-Centret 2020

BEVÆG DIG FOR LIVET.

Fitnessholdet opstarter igen tirsdag den 7. januar 2020.

12 gange fra tirsdag den 7. januar til og med tirsdag den 31. marts.

Vi træner fra kl 17.00 til kl. 18.00

Vi holder fri i uge 7. – tirsdag den 11. januar.

Vi er i træningssalen hvor der er mulighed for cykling samt øvelser på gulvet.

Humøret er højt og vi morer os sammen om næsten seriøs fitness.

Prisen for sæsonen er kr. 100,- og omfatter 12 tirsdage/træningsdage 17:00 – 18:00 inkl. Blod, sved og tårer og måske et stykke gulerod en kop Torben-kaffe.

Det er vigtigt både at træne din kondition, din muskelstyrke, dine knogler, din bevægelighed og din balance. Så mindsker du nemlig risikoen for sygdomme. Samtidig holder du din krop rørig, så du bedre kan klare hverdagens gøremål på egen hånd

HUSK – så derfor meld dig til MM-holdet i træningssalen på Skovbo-Centret i god tid.

tilmeldingsfrist senest tirsdag den 17. december 2019

Betalingsmetoder

Bankoverførelse : Bank: Frøes Sparekasse. Reg,nr. 9736 kontonr. 0004352114  

 

Venlig hilsen MM-Fitness udvalget

www.mm-esbjerg.dk

Mad over bål – den 12. nov. 2019

Så lykkedes det – igen – at få lavet et godt måltid mad over bål. Godt Emil styrede slaget med hård hånd, og havde sørget for indkøb. Tak også til Per fra Myrthuegård, som sørgede for pladsen til os. Thomas passede gryden/bålet og tak til de, der tilberedte maden. Vejret blev jo tåleligt, da regnen stoppede og vi kunne sidde i læ.

Bowling, den 26. nov. 2019, kl. 17:45

TAG MED TIL MM – BOWL`N`FUN  

Vil du med MM-Esbjerg til Bowling samt Jule-Grillbuffet.

Tirsdag den 26. november 2019.

Vi starter kl. 17.45  med ca. en times bowling og derefter går vi i restauranten og får en gang Big Time Julebuffet inkl. lækre forretter, salatbar og dessertbuffet.

Kl. ca. 21.15 tak for iaften.

Humøret er højt og vi morer os sammen om et næsten seriøst spil bowling.

Det hele foregår hos Bowl`n`fun Glarmestervej 7, 6720 Esbjerg.

Pris for Bowling og Buffet er 265,00 kr. – dertil kommer dine egne drikkevarer.

Måske, – måske giver klubben en lille ting til bowlingkampen.

Er du interesseret så indbetal beløbet 265,00 kr. til

Frøes Sparekasse. Reg,nr. 9736 kontonr. 0004352114 – og du er tilmeldt.

Husk først til mølleprincippet, -så derfor meld dig nu til MM-Bowling aften.

Tilmeldingsfrist ABOLUT senest søndag den 10. November 2019

Ud i Naturen – sidste gang, med Myrthuegård assistance. Sidste frist for tilmelding: 8. nov.

Vi mødes den 12. nov. kl. 13.30 i Klublokalerne, hvorfra vi kører til Strand-rastepladsen ved Marbækgård.

Der er toilet, bålsted og adgang til vand.

Bestyrelsen medbringer vores bålgrej (Erik) og noget mad (Emil), som skal tilberedes og det gør vi så.

En slags svendeprøve på vores bålgrej. Alle retter gælder, lige fra hotdog til braiserede svinekæber.Myrthuegård kommer som med-deltagende ”gæster”, og tager noget brænde og en lille ”overraskelse” med.Solen går ned 16.40, så hvis vejret vil, nyder vi solnedgangen med.
Beløb for deltagelse: kr. 50,00.

Indbetaling til konto 9736,0004352114 – senest den 8. nov. – gælder som tilmelding (Husk, at skriv: Sidste tur med Myrthuegård.
Er du friske på udfordringen?